Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dubnové turistické dny

18. 6. 2016

1., 3. třída

Dne 21.4. 2016 žáci 3. třídy a žáci 1. třídy strávili dopoledne turistikou. Naše trasa vedla do kopce i z kopce, lesem i polem, vesnicí i silnicí. Nožičky naťapaly celkem 9km. Vydali jsme se na okruh Pecka - Kal - Pecka. Cestou jsme pozorovali srnky, kance, poslouchali zpěv ptáčků, zaznamenávali do sešitku známé kvetoucí rostliny a žáci 3. třídy zaznamenávali trasu cesty, dozvěděli se informace o vesnici Kal - její vznik, tvar návsi, zajímavé budovy a něco i o životě původních obyvatel. Výlet se velmi vydařil a i když nás i druhý den bolely nohy, tak to děti hodnotily za krásný den.

Lea Cilerová

2. třída

       Ve čtvrtek 21. 4. 2016 jsme se vydali na turistický den do okolí Pecky.

Šli jsme po silnici směrem ke koupališti, cestou jsme občas zastavili a určovali stromy a květiny v okolí cesty. Od koupaliště jsme pokračovali po cestě k rybníku Krakůvka. Většina dětí tento název rybníku vůbec nezná. Rybník znají jen pod názvem „Wolfák“. Poté jsme šli lesem k sokolské chatě, kde se děti rozdělily na dvě skupiny a postavily z klacků dva domečky- přístřešky, prý pro srnky. U chaty jsme také posvačili a zahráli si na schovávanou. Před jedenáctou hodinou jsme se vypravili na zpáteční cestu, kterou jsme zvolili přes louku k vysílači, se zastávkou u stupenského kostelíku.

   Vycházka se dětem líbila a chtějí si takový výlet ještě tento rok zopakovat.

                                                                                        Jana Morávková

 

Z kopce, do kopce aneb turistický den 4. a 5. třídy

Ve čtvrtek 21.4. se čtvrťáci a páťáci vydali na turistický den do Bozkovských jeskyní. Ve Staré Pace jsme nastoupili do vlaku směr Železný Brod a dál na zastávku Jesenný. Plni energie a nadšení jsme vyrazili do kopce směrem k Bozkovu, cesta byla náročná, ale všichni jsme ji zvládli a zdárně jsme dorazili do jeskyní. Rozdělili jsme se na dvě skupinky a šli jsme na prohlídku. V jeskyních se nám velice líbilo, všichni jsme si prohlídku užili. Po občerstvení a nakoupení suvenýrů jsme se vypravili na cestu do Semil. A zase byla před námi cesta z kopce do kopce. Sil i energie trochu ubylo, ale všichni jsme statečně dorazili na nádraží, nasedli do vlaku směrem do Staré Paky a uháněli k domovu. Poslední úsek cesty do Pecky jsme zdolali autobusem. Byl to krásný den, i  když trochu náročný, ale plný zážitků a sluníčka …….

                                                                Monika Rejlová, Šárka Hobelová

 

 6., 7. třída

   Trasu turistického dne pro 6. a 7. třídu jsme zasadili do okolí Nové Paky. Sraz jsme měli v 7.10 hod. na náměstí v Pecce. Sešlo se nás 20 (18 dětí, 2 vyučující). Autobusem jsme dojeli do Nové Paky, kde na nás čekal ještě jeden šesťák. Vyrazili jsme směrem na Vrchovinu. Naší první metou bylo sedlo Veselka, kam jsme úšpěšně vystoupali. Poté jsme sešli do Levínské Olešnice, kde jsme podél trati šli směrem na Ždírec. Tady jsme obdivovali krásné roubené chaloupky. Cesta pokračovala pod lomem Hvězda až do Staré Paky. Tady jsme se osvěžili zmrzlinou. Zadní cestou pod tratí jsme došli do Nové Paky, odkud jsme po krátkém rozchodu odjeli ve 13 hodin autobusem do Pecky.

   Trasa měřila cca 13 km a všichni ji s přehledem zvládli.

Š. Kodymová, A. Müllerová

 

 

8. a 9. třída

Za příjemného  jarního počasí jeli žáci nejprve do Nové Paky, kde navštívili klenotnici drahých kamenů. Seznámili se s geologickou minulostí našeho regionu i s mnoha dalšími zajímavostmi. Naše cesta pokračovala kolem kláštera, na Balka, Podlevín, pod Kozincem k Vrchovině, kde byla kratší zastávka na posilněnou. Další zastávkou byly Sýkornické vodopády, které žáky velmi zaujaly.

Pak jsme prošli Stupnou a částečně Vidochovem, kolem Supího vrchu, hájenky a rybníka Krakůvky až do peckovského kempu.  Tam jsme si dali nanuk, limo či kávu, hravé děti prolezly prolézačky, na Pecce jsme výlet ukončili.

                                                                                              Libor Stuchlík