Jdi na obsah Jdi na menu
 


Turistický den šesťáků a sedmáků po stopách mistra Jana Husa s paleontologickým nádechem

5. 10. 2016

Turistický den šesťáků a sedmáků po stopách mistra Jana Husa s paleontologickým nádechem

V úterý 5. října sice dost foukalo, pršelo však jen občas, a proto jsme se odhodlaně vypravili mezi kalužemi za turistikou.

Spořádaně jsme došli až k DOPSU, kde u některých začaly mírné obtíže s pohybem. Na vrcholu stoupání (symbolicky u hřbitova) jsme se dostali do epicentra téměř větrné bouře. Naštěstí jsme se mohli uchýlit do autobusové zastávky na znamení a zadovádět si na přilehlém hřišti pro děti. Zde jsme i posvačili a putovali jsme přes Heřmanice, kde jsme závodili v běhu do kopce a smrkovými šiškami jsme vrhali na cíl. Kudy tudy jsme se dostali až ke Zlámaninám, kde jsme hráli další společenské hry založené na spolupráci, interakci a empatii, ke kterýmžto mají žáci evidentně kompetence. Po pochvale a povzbuzení nás pohltila Máchova stezka se svými nástrahami (někteří žáci padali únavou k zemi). Prošli jsme středem města Nové Paky a vydali se po stopách Jana Husa na Husův kopec. Cestou jsme míjeli několik laviček, které vybízely k odpočinku. Záměrem výstupu bylo, kromě krásných výhledů, také spatřit pravoslavný dřevený kostel ze Zakarpatské Ukrajiny. To se podařilo jen částečně, neboť byl důkladně oplocený. Na Husově kopci se nám otevřela panoramata na Staropacké hory, Kozinec, ostatní bylo v mlze. Představovali jsme si, že právě na takovýchto kopcích se shlukovali lidé na počátku 15. století, aby vyslechli Slovo Boží z úst kazatelů, z nichž největší byl mistr Jan Hus. Po návratu do centra Nové Paky jsme se shromáždili u sochy Jana Husa a připomněli si opět jeho význam. Po krátkém odpočinku jsme se vydali do klenotnice, kdy jsme vyslechli fundovaný výklad o historické geologii a paleontoliogii zdejšího kraje. Patnáct minut před odjezdem autobusu směr Pecka, jsme vyběhli z klenotnice a svižným krokem zamířili na autobusové nádraží. První projevy svalového třesu se projevily na fotbalovém hřišti, u některých doznívaly ještě v klenotnici. Po zaplacení jízdného se však náš metabolizmus dostal opět do bazálních hodnot. A tak se s dnešním heslem: „Ať Hus nebo trilobit, snaž se býti fit!“ těšíme na další turistický den.

 

Š. Hobelová a L. Stuchlík