Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový školní rok

1. 10. 2018

Co se teď děje ve škole

 

V pondělí 3. září začal další školní rok. Sešli jsme se v 8 hodin před školou. Počasí bylo letní, prvňáčci natěšení a ti starší ... co si budeme povídat, prázdniny jsou fajn, ale taky je potřeba něco dělat, takže se pojďme podívat, jaká nová poznávání nás čekají.

Hlavními projektovými tématy letošního roku jsou Narodila se Republika a Farmy a farmičky na Peckovsku.

V prvním projektu si připomeneme sto let od vzniku první republiky, ale trochu z jiného úhlu, budeme zpracovávat běžný život lidí v obci v období vzniku ČSR. Začneme posezením nad kronikou o událostech roku 1918, návštěvou knihovny a seznámením s knížkami, které popisují život 20. let 20. století a návštěvou informačního centra s besedou na téma Jak se tady asi žilo. Další částí potom bude exkurze 2. stupně do skanzenu v Přerově nad Labem s expozicí mapující život přelomu 19. a 20. století a v do muzea v Poděbradech s výstavou 100 let České republiky a vyprávěním o životě lidí na počátku 20. století v maloměstě. Potom budou následovat projektové dny, při kterých skupiny žáků budou zpracovávat plakáty a prezentace na různá témata z běžného života (sportovní kluby, móda, vybavení domácnosti, volný čas dětí a dospělých…). Nejdůležitější den nastane 24. 10. 2018, kdy v rámci Dne otevřených dveří předvedeme výsledky projektu široké veřejnosti, která je vřele vítána. Ve spolupráci s Městysem Pecka a paní kronikářkou se budeme podílet na rekonstrukci dobového průvodu v neděli 28. 10., kterým Pecka vítala vznik nového státu.

Druhý projekt začne přes zimu, kdy budou děti zjišťovat větší chovy hospodářských zvířat ve svém okolí, tyto chovy zaneseme do mapy Peckovska, navážeme kontakt s chovateli a spolu s nimi připravíme na jarní měsíce pro děti exkurze na jednotlivé farmy. Tady by se děti měly dovědět vše o chovu konkrétního hospodářského zvířátka. Z těchto exkurzí děti zpracují zprávičky, plakáty, prezentace, které předvedeme na letním dni otevřených dveří.

A jak to naše škola funguje? Neslouží jenom žákům z Pecky a spádových obcí (Pecka, Bělá, Kal, Bukovina ….). Z celkového počtu žáků dojíždí z Nové Paky, Borovnice, Brusnice, Přibyslavi, Vrchoviny a Hřídelce 27 dětí, což je téměř čtvrtina.

V tomto školním roce mohou žáci pracovat v následujících kroužcích a volitelných předmětech: 1. stupeň  - anglický jazyk (2 oddělení), pohybové hry, ekologický kroužek, výtvarný kroužek, šikovné ručičky, tajemství knihovny; 2. stupeň – základy ekologie, informační technologie, sportovní hry, konverzace v AJ, technická praktika, finance a já. Na škole pokračuje zálesák, volejbal, divadelní kroužek, hudební škola Melodie.

V průběhu let dále nabízíme následující předměty a kroužky: ruční práce, společenskovědní seminář, ekologická praktika, základy administrativy, základy ekonomiky a podnikání,  cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, za poznáním přírody, hrajeme si při čtení, za informacemi snadněji, matematika hravě, kroužek mezinárodní spolupráce. Pro otevření předmětu je potřeba alespoň 10 žáků, proto se ne všechny předměty otevírají každým rokem.

Velmi rádi uvítáme kohokoli, kdo by rád v naší škole pracoval v rámci jakéhokoli z kroužků, případně nabídl vlastní nápad. Poskytneme zázemí a součinnost.

Ve vyučování využíváme moderní ICT techniku, alternativní postupy a pomůcky (Montessori), projektové dny, tematické projekty, spolupracujeme s knihovnou, hradem, kronikářkou, informačním centrem.

Jsme naklonění i dalším inovativním nápadům a velmi rádi o nich povedeme konstruktivní diskusi s každým, kdo bude mít zájem.

Prosíme, pokud máte jakékoliv připomínky k práci školy, přijďte s nimi přímo do školy. Řešení problému na návsi jenom ubližuje a ničemu neprospívá.

                                                                                                        AM, ŠK