Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projektový den – Ozoboti, Voda ve skleničce

4. 10. 2020

Ve čtvrtek 1. října a v pátek 2. října stále ještě nebyla příznivá situace v budově školy po výměně části oken. My jsme na tyto dny operativně přesunuli plánované projektové dny, které nám uvedly naše celoroční projekty.

Ve čtvrtek jsme získali azyl v sále nad hasičskou zbrojnicí a mohli rozjet výukovou část projektových dní. Sešli jsme se pod lípou a vyrazili do sálu. Tady si každý našel židli, která byla pro tento den jeho hlavním stanovištěm.

Tato část projektu měla dvě odlišné části. V jedné jsme se zabývali tím, jak se voda dostane do skleničky a co se s ní děje potom. V druhé části jsme zahájili práci s ozoboty.

První část Voda ve skleničce zahájila paní starostka, která dětem vyprávěla o tom, kde Pecka bere pitnou vodu, jak ji upravuje, skladuje, rozvádí do domácností a firem a následně, co se děje s odpadovými vodami. Pecka má vysoce kvalitní vodu z přírodního prameniště, kterou upravuje v úpravně za lázněmi, přes vodojemy pod hradem ji posílá do domácností a splaškovou kanalizací ji vede do čistírny odpadních vod u Tiby, kde se voda vyčistí, aby mohla být vypuštěna do Javorky. Ve filmu si děti informace potvrdily.

Pak přišla chemická a biologická část- pH vody, kyselá, zásaditá reakce, breberky ve vodě. Tady na žáky čekaly příslušné pokusy pro ověření. Pracovali u stolků ve čtyřech skupinách.

Po svačině přišel čas robotů. Ve skupinách si postavili z puzzle jednoduchou dráhu, dostali ozobota, zkalibrovali ho a vypustili na dráhu. Následně dráhu různě upravovali. Pak si postavili dráhu podle vlastního uvážení a sami do ní vkládali ozokódy, podle kterých se ozobot orientuje. Následovalo postavení dvou závodních drah a práce se dvěma ozoboty. Nakonec si žáci na čtvrtku nakreslili vlastní dráhu s ozokódy a oba roboty na ni vypustili. Tady se projevil vliv žáků uličníků, v jedné skupině se roboti prali.

Pro zklidnění rozjařeného žactva jsme dali roboty spát do krabice a podívali se na film o úpravě vody od ČSAV.

Následovala poslední část. V ní si žáci zopakovali ranní informace o tom, kde se bere na Pecce pitná voda, a za pomocí mapy začali vytvářet schéma, na které vše zakreslí spolu s místními názvy. Na tomto schématu budou pracovat ještě v hodinách pracovních činností a s ozoboty je čeká setkání v informatice.

Ani s vodou ani s ozoboty jsme pro letošek neskončili.

V poledne jsme se přesunuli na oběd. Druhý den následoval průzkum v terénu.

                                                                                                                                                                      A. Müllerová