Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pedagogové

profil.jpg RNDr. Věra Pavlová
ředitelka školy
matematika 8., 9. ročník

 

 

profil.jpg Ludmila Baliharová
pedagogická asistentka
 

 

 

profil.jpg Mgr. Eva Demmerath
 
anglický jazyk 3., 4., 5, 6., 7., 8., 9. ročník, TV 6. - 9. dívky, KAJ6., 7. a 9. roč., matematika 7. ročník

 

profil.jpg Mgr. Marek Fanta
 
TV 4., 5. ročník, ČML 6. - 9. ročník, anglický jazyk 5., 7. ročník, pohybové hry 4., 5. ročník, sportovní hry 6. - 9. ročník, základy ekologie, finance a já 6., 7. ročník

 

profil.jpg Mgr. Šárka Hobelová
mateřská dovolená
 

 

 

profil.jpg Mgr. Šárka Kodymová
třídní učitelka 8ročníku, metodik ICT

český jazyk 6. - 9. ročník, informatika 5. - 9. ročník,
člověk a svět práce dívky 7. - 9. ročník

 

profil.jpg Mgr. Lenka Kupková
třídní učitelka 1. ročníku
učitelka 1. stupně, český jazyk 1. ročník, matematika 1. ročník, prvouka 1. ročník, tělocvik 1.ročník, VV 1., 2. ročník, ČSP 1. ročník

 

profil.jpg Mgr. Jana Morávková
třídní učitelka 4. ročníku

učitelka 1.stupně, český jazyk 4. ročník, matematika 4. ročník,  člověk a jeho svět 4. ročník, VV 6., 7. ročník, člověk a svět práce 4. ročník

 

profil.jpg Mgr. Lucie Morávková
mateřská dovolená
 

 

profil.jpg Mgr. Alena Müllerová
třídní učitelka 7. a 9. ročníku, výchovná poradkyně
zeměpis 6. - 9. ročník, dějepis 6. - 9. ročník,
člověk a svět práce chlapci 7. - 9. ročník, ruský jazyk 8., 9. ročník, technická praktika 8. a 9. ročník

 

 

profil.jpg Věra Paličková
mateřská dovolená
 

 

 

profil.jpg Stanislava Plecháčová
vychovatelka ve školní družině
 

 

profil.jpg Mgr. Monika Rejlová
třídní učitelka 4. ročníku
učitelka 1. stupně, český jazyk 5. ročník, matematika 5. ročník, člověk a jeho svět 5. ročník,  VV 4., 5. ročník, matematika 6. ročník

 

profil.jpg Mgr. Hana Rejmontová
mateřská dovolená
 

 

profil.jpg Mgr. Libor Stuchlík
třídní učitel 6. ročníku, preventista sociálně patologických jevů
přírodopis 6. - 9. ročník, fyzika 6. - 9. ročník, chemie 8., 9. ročník,  TV 6. - 9. chlapci, VV 8., 9. ročník, ČSP 5. ročník 

 

profil.jpg Martina Suchardová
pedagogická asistentka, vychovatelka ve školní družině
 

 

profil.jpg Mgr. Sabina Špůrová
třídní učitelka 3. ročníku
učitelka 1. stupně, český jazyk 3. ročník, matematika 3. ročník, prvouka 3. ročník,  HV 2.,3. ročník, TV 3. ročník

 

profil.jpg Veronika Zahradníková
hudební výchova 7. - 9. ročník
 

 

profil.jpg Alena Žáčková
třídní učitelka 2. ročníku
český jazyk 2. ročník, matematika 2. ročník, prvouka 2. ročník,   TV 2. ročník, VV 3. ročník, ČSP 2., 3. ročník